Skargi i wnioski

Dyrektor i Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, raz w tygodniu, tj. w środy w godzinach od 10:30 do 13:00.

Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

 

Dane osobowe osób wnoszących skargi i wnioski są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów Działu VIII „Skargi i wnioski” ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie złożonej skargi/wniosku w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w § 6 ust. 4. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Przy pierwszym kontakcie ze skarżącym/wnioskodawcą winien być spełniony względem niego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Obowiązek ten zostanie spełniony poprzez zamieszczenie klauzul informacyjnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przy procedurze opisującej sposób i formę złożenia skargi i wniosku, więcej informacji jest dostępna tutaj: https://wroclaw.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych

Wytworzył:
Eryk Zazula
(2012-06-25)
Udostępnił:
Zazula Eryk
(2013-09-27 13:54:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Zazula Eryk
(2021-06-01 12:35:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki