Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zaproszenie do złożenia oferty element menu 2023-12-05 13:45:19 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-12-05 13:45:17 MODYFIKACJA
Załącznik nr 2 Formularz oferty element menu 2023-12-05 13:45:14 MODYFIKACJA
Załącznik nr 3 Wzór umowy element menu 2023-12-05 13:45:11 MODYFIKACJA
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna element menu 2023-12-05 13:45:08 MODYFIKACJA
ZPP.OI.322.137.2023 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych element menu 2023-12-05 13:45:03 MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wyborze oferty element menu 2023-12-05 13:44:39 UTWORZENIE
Wykonawcy wybór element menu 2023-12-04 15:04:07 MODYFIKACJA
Wykonawcy wybór element menu 2023-12-04 15:03:59 MODYFIKACJA
Wykonawcy wybór element menu 2023-12-04 15:03:42 UTWORZENIE
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna element menu 2023-11-28 12:06:36 MODYFIKACJA
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna element menu 2023-11-28 12:05:43 UTWORZENIE
Załącznik nr 3 Wzór umowy element menu 2023-11-28 12:05:09 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 Formularz oferty element menu 2023-11-28 12:04:40 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-11-28 12:03:56 UTWORZENIE